2021-05-06 11:27:37

Vježbe evakuacije

Škola ima zakonsku obvezu svake dvije godine izvesti vježbu evakuacije. Plan evakuacije proveli smo u djelo u matičnoj kao i u područnim školama. Uz pridržavanje epidemioloških mjera također je održana radionica pružanja Prve pomoći za nastavnike.


Osnovna škola Ilača - Banovci